Menu
Over Schildermijtje

Privacy Policy

Privacyverklaring & Cookies

Logo officieelIk, Stephanie Kuijstermans, Schildermijtje ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring conform AVG.


Bedrijf cq. contactgegevens 

Stephanie Kuijstermans
Schildermijtje
Kortelaan 9
3601 HJ Maarssen
www.schildermijtje.nl
info@schildermijtje.nl
0613756422
KVK:63030438

Welke gegevens verzamel ik

Ik verwerk de persoonsgegevens die jij via de website, mondeling, telefonisch (per sms, WhatsApp) of per e-mail hebt verstrekt, omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten als kunstenares of informatie wilt inwinnen over eventuele kosten etc. Daarnaast verzamel en verwerk ik gegevens voor de verwerking van offeres en facturen. Zoals:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Tevens zal ik in de toekomst gebruikmaken van Google Analytics (Privacy policy) op mijn website, die de volgende gegevens opslaat om zicht te krijgen in de bezoekers op mijn website en welke onderdelen populair zijn.
– IP-adres (Deze zal geanonimiseerd zijn)
– Activiteiten op mijn website (welke pagina’s op mijn website worden bezocht, hoe lang er naar een bepaalde pagina wordt gekeken)
– Internetbrowser en apparaattype.

Dit zijn standaardfuncties van Google Analytics en deze helpen mij om mijn dienstverlening te kunnen optimaliseren op de wensen van mijn klanten. De betreffende gegevens worden 14 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd.

Doel

Delen van persoonsgegevens met derden

Alle verkregen gegevens worden vertrouwelijk, integer en met respect behandeld en onder geen beding met anderen gedeeld. Tenzij daar toestemming voor is gegeven of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, voorzien mij van een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Opslag, bescherming en duur

Onderstaand vind je partijen die ik gebruik voor o.a. opslag gegevens en foto’s, delen van beeldmateriaal, de hostingpartij van mijn website en waar ik mijn administratie plaats.

Mail
– Yourhosting (Privacy policy)
– Autopilot (Privacy policy)

Administratie
– Acumulus (Privacy policy)

Opslag en delen input/Schildermijtjes

– Facebook (Privacy policy)
– Instagram (Privacy policy)
– Linkedin (Privacy policy)
– Dropbox (Privacy policy)
– Asana (Privacy policy)

Hosting website
– Yourhosting (Privacy policy)

Distributie
– PostNL (Privacy policy)

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en maak gebruik van passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schildermijtje.nl.

Mijn laptop en telefoon zijn o.a. beschermd met unieke wachtwoorden en vingerafdruk. Voor de wachtwoorden maak ik gebruik van 1Password (Privacy policy), die eveneens met een uniek wachtwoord en vingerafdruk zijn beveiligd.

Duur opslag

Gegevens van relaties met wie ik verder geen contact meer heb, worden niet langer dan 7 jaar bewaard. Verder worden alle gegevens en foto’s bewaard, totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig.

Cookie gebruik op Schildermijtje.nl

Mijn website maakt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Deze kun je naar eigen inzicht uit- of inschakelen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ik verwerk zelf geen persoonsgegevens op basis van de cookies.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Aansprakelijkheid

Ik, noch mijn bedrijf, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die je ondervindt door gebruik van jouw gegevens dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je contact met mij opnemen via info@schildermijtje.nl.

Echter, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Recht op intrekking van verleende toestemming

Je hebt het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).

13.2 Schildermijtje is in geval van overmacht niet aansprakelijk jegens koper voor gevolg-, vertraging-, winst – of omzetschade. De aansprakelijkheid van Schildermijtje voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.